Ανακοίνωση Βιβλιοθήκης


Καλούνται οι φοιτητές/-τριες (προπτυχιακοί/ές & μεταπτυχιακοί/ές) να παρακολουθήσουν το «Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Χρηστών» που θα γίνει στις 31-10-2023 ή/και 2-11-2023, το οποίο περιλαμβάνει:

  1. Ξενάγηση στο χώρο της Βιβλιοθήκης
  2. Ενημέρωση και εκπαίδευση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αναζήτησης έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις συμμετοχής τους στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος.

* Οι ώρες για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων θα κανονιστούν σε συνεργασία με τους/τις φοιτητές/-τριες.

 

Από τη Βιβλιοθήκη