Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Βαλσαμίδη


Τα μαθήματα Η  Ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και Τένεδου του εξαμήνου γ΄ της Πέμπτης 19 Οκτωβρίου 2023 και Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου του εξαμήνου α΄ της Παρασκευής 20 Οκτωβρίου 2023 δεν θα πραγματοποιηθούν και θα αναπληρωθούν σε ημερομηνία κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.

Εκ του διδάσκοντα