ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/-ΤΕΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΑΘΩΝ.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024, ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-10-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-10-2023.
Η δήλωση μαθημάτων πρέπει να πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο από τον/την ίδιο/α τον/τη φοιτητή/τρια, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση, η απόκτηση δωρεάν
συγγραμμάτων και συμμετοχή του/της στις εξετάσεις του μαθήματος.
Ο/Η φοιτητής/τρια δηλώνει τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος.
Σημειώνεται ότι ο/η φοιτητής/ρια δικαιούται να εξεταστεί μόνο σε μάθημα που έχει δηλώσει να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο.
Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί/ές στις εξετάσεις του εξαμήνου ή στις επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου (απόφαση 10/22.2.2017 της Συνέλευσης του Τμήματος)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ: 25310 39420 (κα Αντωνιάδου)
ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ