Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για τη διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programmes- BIP) με Ίδρυμα Συντονισμού το ΔΠΘ Call 2022


Blended Intensive Programmes BIP_Πρόσκληση υποβολής προτάσεων