Πρόσκληση του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου για την υποστήριξη της δράσης “Duth to the People”


Ανακοίνωση