Ανακοίνωση για τα μαθήματα Ρωσική Γλώσσα Ι και ΙΙΙ


Τα μαθήματα ρωσική γλώσσα Ι και ΙΙΙ, δεν θα πραγματοποιηθούν στις 23,24 & 25/10.

Αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Εκ της διδάσκουσας