ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Τα μαθήματα της Πληροφορικής Ι και ΙΙΙ δεν θα γίνουν  την Τετάρτη 25/10 και Πέμπτη 26/10.

Από τη διδάσκουσα