Πρόγραμμα Συνεδρίου Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. «Ζητήματα Ιστοριογραφίας και Διδακτικής της Ιστορίας»


Το πρόγραμμα των εργασιών του Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. «Ζητήματα Ιστοριογραφίας και Διδακτικής της Ιστορίας» είναι διαθέσιμο εδώ.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Κομοτηνή 3-5 Νοεμβρίου 2023, σε χώρους του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Π. Τσαλδάρη 1, κτίριο Β΄ Παλιάς Νομικής).

Μπορείτε να ενημερώνεστε για το Συνέδριο στην ιστοσελίδα:
https://dddpms.bscc.duth.gr/conference2023/
όπου υπάρχει και η αίτηση που καλείται να συμπληρώσει όποιος/-α ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει τις εργασίες του και την υποβάλει μέχρι την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023, προκειμένου να ετοιμαστούν οι βεβαιώσεις που θα χορηγηθούν στους/στις συνέδρους.

Η Καθηγήτρια Μαρία Δημάση είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ., του Θεολογικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., μεταπτυχιακού διπλώματος στην έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της γλωσσικής διδασκαλίας στην Ελλάδα από το Α.Π.Θ. και Διδακτορικού διπλώματος στην έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της ελληνικής γλώσσας στην Τουρκία από το Α.Π.Θ. Ασχολείται με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας της γλώσσας και της λογοτεχνίας, με την έρευνα των σχολικών εγχειριδίων της Ελλάδας και των Παρευξείνιων Χωρών, με τη γλωσσική πολιτική και τη γλωσσική παιδεία στην Ελλάδα, καθώς και με τη θεωρία της λογοτεχνίας και τις πολιτισμικές σπουδές.