Ανακοίνωση για την αναπλήρωση του μαθήματος «Δίκαιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»


Το μάθημα «Δίκαιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» της Τετάρτης 22 Νοεμβρίου θα αναπληρωθεί εκ των προτέρων, την Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου, ώρα 18.30-21.00, Αίθουσα 2.