Αναπληρώσεις του μαθήματος Ρωσική Γλώσσα ΙΙΙ


Οι αναπλήρωσεις του μαθήματος Ρωσική Γλωσσα ΙΙΙ θα γίνουν ως εξής:
Δευτέρα, 30-10-2023, ώρα 18:30 – 21:00
Τρίτη, 31-10-2023 ώρα 9:30 – 11:30