Ανακοίνωση για τα μαθήματα της Πληροφορικής


Τα μαθήματα της Πληροφορικής Ι και ΙΙΙ δεν θα γίνουν  την Τετάρτη 1/11 και Πέμπτη 2/11.

Από τη διδάσκουσα