Αναπλήρωση του μαθήματος Ρωσική Γλώσσα Ι


H αναπλήρωση του μαθήματος Ρωσική Γλώσσα Ι θα γίνει την Πέμπτη,  2-11-2023, ώρα 9:30 – 14:30 στην Αίθουσα 2.