ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι & ΙΙΙ


Τα μαθήματα Ρωσική γλώσσα Ι και Ρωσική γλώσσα ΙΙΙ, δεν θα διεξαχθούν την Δευτέρα 6/11/2023.

Εκ της διδάσκουσας