Ανακοίνωση για τα μαθήματα της Πληροφορικής


Τα μαθήματα της Πληροφορικής Ι και ΙΙΙ δεν θα γίνουν  την Τετάρτη 8/11 και Πέμπτη 9/11.

Εκ της διδάσκουσας