Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Βαλσαμίδη


Το μάθημα Η Ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και Τενέδου του εξαμήνου γ΄ θα αναπληρωθεί την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2023, ώρα 18.30-21.00, στην αίθουσα 202.

Επίσης, το μάθημα Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου του εξαμήνου α΄ λόγω άδειας σε συμμετοχή συνεδρίου, που δεν πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2023, θα αναπληρωθεί την Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2023, ώρα 11.30-14.00, στην αίθουσα 202.

Εκ του διδάσκοντα