Ανακοίνωση για την εκδρομή στην Αρχαία Μαρώνεια, Ζώνη και Αλεξανδρούπολη


Η εκδρομή στην αρχαία Μαρώνεια,  Ζώνη και Αλεξανδρούπολη αναβάλλεται για την Παρασκευή 24/11 λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.

Εκ της διδάσκουσας