Αναπληρώσεις των μαθημάτων της κας Μανελίδου Ρωσική Γλώσσα Ι και Ρωσική Γλώσσα ΙΙΙ


Αναπληρώσεις του μαθήματος Ρωσική Γλώσσα Ι:
Πέμπτη, 16-11- 2023, ώρα 9:30 – 14:30

Αναπληρώσεις του μαθήματος Ρωσική Γλώσσα ΙΙΙ:
Τετάρτη 15-11-2023, ώρα 11:30 – 14:00
Τετάρτη, 15-11-2023, ώρα 18:30 – 21:00