Ανακοίνωση για τις ώρες γραφείου της κας Αβραμίδου


Οι ώρες γραφείου της κας Αβραμίδου μετατίθενται αυτήν την εβδομάδα για την Πέμπτη 23/11 στις 11:30-14:30 λόγω της εκπαιδευτικής εκδρομής της Παρασκευής.

εκ της διδάσκουσας