Ανακοίνωση για το μάθημα “Ιστορία και Πολιτισμός της Ρουμανίας Ι”


Το μάθημα “Ιστορία και Πολιτισμός της Ρουμανίας Ι” (ΥΡ44) δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.