ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Το μάθημα Πληροφορική Ι θα γίνει συμφωνα με το πρόγραμμα 11.30-14.00 την Πέμπτη 23/11
Το μάθημα Πληροφορική ΙΙΙ θα γίνει την Πέμπτη 6.30-9.00

Την Παρασκευή θα γίνει αναπλήρωση
4- 6.30 Πληροφορική Ι
6.30-9.00 Πληροφορική ΙΙΙ

Εκ της διδάσκουσας