Τρόπος κατάθεσης δικαιολογητικών Πρακτικής Άσκησης


Η κατάθεση δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για την Πρακτική Άσκηση, θα γίνει στο eclass,  στο μάθημα Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2023- 2024.

Εκ της Ακαδημαϊκά Υπεύθυνης για την Πρακτική Άσκηση Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ.

Επ. Καθηγήτρια Στεφανία Αμοιρίδου