Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κας Τζοντζόροβα


Aύριο, 23 Νοεμβρίου,  τα μαθήματα ΒΓ1, ΒΓ3 και Μεθοδολογία διαδασκαλίας βουλγαρικής γλώσσας δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ασθένειας της καθηγήτριας, κας Τζοντζόροβα.