Ανακοίνωση για τα μαθήματα Τουρκική Γλώσσα Ι και Τουρκική Γλώσσα V


Τα μαθήματα Τουρκική Γλώσσα Ι του Α΄εξαμήνου και Τουρκική Γλώσσα V του Ε΄εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 27/11 και την Τρίτη 28/11/2023 και θα αναπληρωθούν προσεχώς κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.

Εκ της διδάσκουσας