Αναβολή μαθημάτων γλωσσολογίας και αναπληρώσεις


Τα μαθήματα γλωσσολογίας της Τρίτης 28/11 και της Τετάρτης 29/11 αναβάλλονται και θα αναπληρωθούν ως ακολούθως:
Σημασιολογία : Παρασκευή 1/12, ώρα 9-11.30, Αιθ. 1
Εισαγωγή στη γλωσσολογία: Πέμπτη 30/11, ώρα 16.00-18.30, Αιθ. 1
Εκμάθηση γλωσσών : Τρίτη 5/12, ώρα 18.30-21.00, αίθ. 2
Παρακαλώ να αγνοήσετε την ανακοίνωση για αναπλήρωση στη Σημασιολογία την Τετάρτη 18.30-21.00.
Εκ της διδάσκουσας