Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κας Αβραμίδου


Λόγω έκτακτου κωλύματος της διδάσκουσας το μάθημα Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 12/12 στις 18:30 στην αιθ. 232 και το μάθημα Το βασίλειο των Οδρυσών την ΤΕΤΑΡΤΗ στις 9:00 στην αίθουσα 232.

Η διδάσκουσα