Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κας Τζοντζόροβα (δεύτερη)


Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου, στις 2 θα πραγματοποιηθεί  αναπλήρωση  μαθήματος ΒΓ 3.

Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου, από τις 4 έως 6.30 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση μαθήματος ΒΓ5.

Αύριο, 14 Δεκεμβρίου, από τις 9.30 έως 11.30 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση μαθήματος ΒΓ1.