Ημερίδα ενημέρωσης του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στο ΔΠΘ για τις υποτροφίες ΙΚΥ και τον Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης/Erasmus+


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ημερίδα ενημέρωσης του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στο ΔΠΘ για τις υποτροφίες ΙΚΥ και τον Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης/Erasmus+

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00-15:00 το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θα πραγματοποιήσει Ημερίδα Ενημέρωσης  για τα προγράμματα υποτροφιών και βραβείων του ΙΚΥ για σπουδές φοιτητριών/-ών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για τα Ειδικά διακρατικά προγράμματα υποτροφιών ΙΚΥ για μέλη ΔΕΠ και ερευνήτριες/-ές, καθώς και για το πρόγραμμα Erasmus+ στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του ΤΕΦΑΑ, στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, και θα αναμεταδίδεται ζωντανά για όσες/ους δεν μπορούν να την παρακολουθήσουν δια ζώσης.

Προσκαλούνται τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτήτριες και φοιτητές, ερευνήτριες και ερευνητές, Καθηγήτριες και Καθηγητές και το προσωπικό του ΔΠΘ προκειμένου να ενημερωθούν για όλες τις ευκαιρίες μετακίνησης και χρηματοδότησης που προσφέρει το ΙΚΥ και το πρόγραμμα Erasmus+.

Για τη συμμετοχή, είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής στον σύνδεσμο: https://forms.gle/WyRNduQugw1it4xe6

Για όσες/όσους δεν καταφέρουν να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία, θα δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω live streaming  και υποβολής ερωτήσεων μέσω chat, στον σύνδεσμο https://www.youtube.com/@democritusuniversityofthrace.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της Ημερίδας.