Αναπλήρωση για τα μαθήματα Πληροφορικής


Πληροφορικη ΙΙΙ    4-6.30μμ    στις   20/12/2023

Πληροφορική Ι      9-11.30πμ  στις  21/12/2023

Eκ της διδάσκουσας