Αναπληρώσεις για τα μαθήματα της κας Μανελίδου


Αναπληρώσεις του μαθήματος Ρωσική Γλώσσα ΙII:
Τρίτη, 19-12-2023, ώρα 9:00 – 11:30

Αναπληρώσεις του μαθήματος Ρωσική Γλώσσα Ι:
Πέμπτη, 11-01-2024, ώρα 09:30 – 14:30
Παρασκευή, 12-01-2024, ώρα 09:30 – 14:30