Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων Πρακτικής Άσκησης ακαδημ. έτους 2023-2024 του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ΔΠΘ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ