ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ


Την Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2024, ώρα 18.00-21.00, στην αίθουσα 202 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος από τους διδάσκοντες Πασχάλη Βαλσαμίδη και Βασίλειο Ριτζαλέο.