Αναπλήρωση για τα μαθήματα Πληροφορικής


 Πληροφορική ΙΙΙ    4-6.30μμ    στις   10/1/2024

Πληροφορική Ι      9-11.30πμ  στις  11/1/2024

εκ της διδάσκουσας