ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ρωσική Γλώσσα VII


Το μάθημα Ρωσική Γλώσσα VII δεν θα διεξαχθεί αύριο, στις 11/01/2024 λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.