Έρευνα γνώμης που διεξάγει αναφορικά με τις ΥΠΟΔΟΜΕΣ, τις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του Δ.Π.Θ.


Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Δ.Π.Θ., στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος, σας καλεί να συμμετάσχετε σε έρευνα γνώμης που διεξάγει αναφορικά με τις ΥΠΟΔΟΜΕΣ, τις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του Δ.Π.Θ.

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το ψηφιακό ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στον σύνδεσμο που ακολουθεί (η συμπλήρωσή του διαρκεί περίπου 4 λεπτά):

https://forms.office.com/e/eJy9RNDbwN

Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ενεργό μέχρι και την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024.

Η συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική και θα βοηθήσει στην βελτίωση των υπηρεσιών του ιδρύματος.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Δ.Π.Θ.
Quality Assurance Unit D.U.Th.
T: +302531039083 (εσ. 74083), +302531039097 (εσ. 74097), +302541079021 (εσ. 71021)
url: https://modip.duth.gr