Ανακοίνωση δημόσιας υποστήριξης μεταπτυχιακής εργασίας


Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:30 μ.μ., η κ. Εσμά Δελή Χασάν θα υποστηρίξει δημόσια ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τη διπλωματική της εργασία με τίτλο

Η γυναικεία γραφή στην ελληνική και στην τουρκική λογοτεχνία. Σύγκριση των μυθιστορημάτων Δύσκολες Νύχτες της Μέλπως Αξιώτη και Bir Düğün Gecesi της Adalet Ağaoğlu όσον αφορά τις αφηγηματικές τεχνικές του «εσωτερικού μονολόγου» και της «συνειδησιακής ροής».

Η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας θα λάβει χώρα δια ζώσης στην Αίθουσα 231 του Τμήματος (1ος όροφος).

Θα είναι χαρά μας να συμμετάσχετε.

Ο επιβλέπων

Γιώργος Σαλακίδης

Αναπλ. Καθηγητής Τουρκικής και Οθωμανικής Γλώσσας και Γραμματείας