Έναρξη μαθημάτων τουρκικής κατεύθυνσης


Τα μαθήματα της τουρκικής κατεύθυνσης όλων των εξαμήνων (Τουρκική Γλώσσα, Οθωμανική Γλώσσα, Πρακτικές Ασκήσεις και Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία) θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα (από 12 Φεβρουαρίου) σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Γιώργος Σαλακίδης
Υπεύθυνος τουρκικής κατεύθυνσης