Ανακοίνωση για τα μαθήματα της βουλγαρικής κατεύθυνσης


Τα μαθήματα της βουλγαρικής κατεύθυνσης (Βουλγαρική γλώσσα 2, Βουλγαρική γλώσσα 4, Βουλγαρική γλώσσα 8, Βουλγαρική λογοτεχνία 1 και Βουλγαρική λογοτεχνία 3, Πρακτικές ασκήσεις της βουλγαρικής γλώσσας ΙΙ) θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα, 12 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Για τα μαθήματα Βουλγαρική γλώσσα 6 και Εξειδικευμένα μεταφραστικά θέματα θα ακολουθήσει συμπληρωματική ανακοίνωση.

Χριστίνα Μάρκου

Υπεύθυνη κατεύθυνσης