Έναρξη των μαθημάτων Στοιχεία δημοσίου διεθνούς δικαίου και Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον Παρευξείνιο χώρο


Ανακοινώνεται η έναρξη του μαθήματος Στοιχεία δημοσίου διεθνούς δικαίου τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου, ώρα 18.30-21.00, σύμφωνα με το πρόγραμμα και η έναρξη του μαθήματος Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον Παρευξείνιο χώρο Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, ώρα 18.30-21.00, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Εκ της διδάσκουσας