Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κας Αβραμίδου


Τα μαθήματα Αττική Κεραμική και Κλασική Αρχαιολογία: Ζητήματα θα ξεκινήσουν κανονικά στις 13 & 14/2 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να δουν προσεκτικά τα περιγράμματα των μαθημάτων σχετικά με την περιγραφή, εγχειρίδια, ύλη και τρόπο εξέτασής τους, τα οποία είναι αναρτημένα στο eclass.