Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Βαλσαμίδη


Ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Π. Βαλσαμίδης θα ξεκινήσει τα μαθήματά του σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα:

Κοινοτική οργάνωση των Ελληνορθόδοξων κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο του εξαμήνου Β΄ την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου  2024  και το μάθημα επιλογής Ιστορία της εκπαίδευσης των Ελληνορθοδόξων της Ανατολικής Θράκης την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024.

Εκ του διδάσκοντα