Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Παπάζογλου


Τα μαθήματα Ρουμανική ιστορία και πολιτισμός II (ΥΡ45) και Ιστορία της Ρωσίας ΙΙ (ΥΡΣ27) θα ξεκινήσουν κανονικά στις 14 και 15 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.