Ανακοίνωση δημόσιας υποστήριξης μεταπτυχιακής εργασίας


Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:30 μ.μ., η κ. ΟξάναΚαλιτά θα υποστηρίξει δημόσια ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τη διπλωματική της εργασία με τίτλο

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΟ-ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Α. Σ. ΠΟΥΣΚΙΝ «Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΧΩΡΙΑΤΟΠΟΥΛΑ»)

Η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας θα λάβει χώρα δια ζώσης στην Αίθουσα 231 του Τμήματος (1ος όροφος).

Θα είναι χαρά μας να συμμετάσχετε.

Η επιβλέπουσα

Χ. Μάρκου

Αναπληρώτρια καθηγήτρια