Ανακοίνωση νέας ημερομηνίας για την αναβληθείσα δημόσια υποστήριξη μεταπτυχιακής εργασίας


Την Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:00 μ.μ., προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα λόγω ασθένειας της υποψήφιας κ. Οξάνα Καλιτά δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας της με τίτλο:

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΟ-ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Α. Σ. ΠΟΥΣΚΙΝ «Η ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ΧΩΡΙΑΤΟΠΟΥΛΑ»)

Η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας θα λάβει χώρα δια ζώσης στην Αίθουσα 3 του Τμήματος (1ος όροφος).

Η επιβλέπουσα

Χ. Μάρκου