Ανακοίνωση για τα μαθήματα της Αν. Καθηγήτριας κας Ευαγγελίας Θωμαδάκη


Τα μαθήματα  Ιστορική και συγκριτική γλωσσολογία (27/2/2023) & Έρευνα και διδασκαλία του λεξιλογίου (28/2/2023) αναβάλλονται λόγω ασθένειας της διδάσκουσας και θα αναπληρωθούν μετά από συνεννόηση με τις/τους φοιτήτριες/τές.

Εκ της διδάσκουσας.