Ανακοίνωση για τα μαθήματα “Εθνογραφική Θεώρηση του Παρευξείνιου Χώρου” και “Ελληνοβαλκανική Συγκριτική Λαογραφία”


Την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου ξεκινούν κανονικά τα μαθήματα ως εξής:

Εθνογραφική Θεώρηση του Παρευξείνιου Χώρου (διπλό μάθημα λόγω αναπλήρωσης της προηγούμενης Πέμπτης):

09.00-11.30 και 11.30-14.00 (αίθουσα 202)

Ελληνοβαλκανική Συγκριτική Λαογραφία (διπλό μάθημα λόγω αναπλήρωσης της προηγούμενης Πέμπτης):

16.00-18.30 και 18.30-21.00 (αίθουσα 231)

Εκ της διδάσκουσας