Ανακοίνωση για τα μαθήματα Βουλγαρική γλώσσα 6 και Εξειδικευμένα μεταφραστικά θέματα


Τα μαθήματα Βουλγαρική γλώσσα 6 του ΣΤ΄ εξαμήνου και Εξειδικευμένα μεταφραστικά θέματα του Ζ’ εξαμήνου ξεκινούν από Δευτέρα, 4 Μαρτίου, και θα πραγματοποιούνται κανονικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η υπεύθυνη της κατεύθυνσης

Χ. Μάρκου