ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Το ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και ερευνητές/τριες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, η αίτηση, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, όπως και τα αναγκαία
δικαιολογητικά, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
http://www.ipep-gr.org
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 19.4.2024