ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ