2ης Διεθνής Έκθεση Κυκλικής Οικονομίας Forward Green και της Διεθνούς Έκθεσης για την Πράσινη και Έξυπνη Ενέργεια Renewable EnergyTech


Στο πλαίσιο της 2ης Διεθνούς Έκθεσης Κυκλικής Οικονομίας Forward Green και της Διεθνούς Έκθεσης για την Πράσινη και Έξυπνη Ενέργεια Renewable EnergyTech, θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε ότι παρέχετε στο σύνολο των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελεύθερη πρόσβαση καθ’ όλη τη
διάρκεια του εκθεσιακού διδύμου και συγκεκριμένα 7-9 Μαρτίου στο εκθεσιακό κέντρο Θεσσαλονίκης.
Για την ελεύθερη είσοδο στις εκθέσεις οι φοιτητές μπορούν να επιδεικνύουν το pass το οποίο επισυνάπτουμε στην παρούσα ανακοίνωση.

Student Pass