Ανακοίνωση αναπλήρωσης μαθημάτων του κ. Συμεών Μιχάλκοβ


Μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές αποφασίστηκε η αναπλήρωση των μαθημάτων του κ. Συμεών Μιχάλκοβ να γίνει ως εξής:

Βουλγαρική γλώσσα 6 (ΣΤ’ εξ.) – Δευτέρα, 11.00 – 16.00

Εξειδικευμένα μεταφραστικά θέματα της βουλγαρικής (Η’ εξ.) – Δευτέρα, 18.30 – 21.00.

Ο διδάσκων